Vaškovo stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Med

   Medy se dělí podle různých hledisek, nejčastěji je dělení podle druhu včel, podle rostlinného původu, podle způsobu získávání a případné technologické úpravy.
   Různé druhy včel poskytují i různé druhy medů. V Evropě máme jen včelu medonosnou
(Apis mellifera), proto není nutné na etiketách evropského medu tuto skutečnost uvádět.
U dovozového medu od jiného druhu včel by to však mělo být uvedeno. Přichází v úvahu např.

med včely indické(Apis cerana), nebo vzácný a ceněný léčivý med jihoamerických bezžihadlových včel rodu Trigona.
   Podle rostlinného původu se med dělí na nektarový a medovicový.
Není ale možné včely sledovat, kde a jakou suroviny sbírají, včelaři se proto orienrují především podle barvy medu-světlé medy jsou nektarové, čím je med tmavší , tím více je 
v něm medovicového medu. Údaje na etiketách o tom, zda je med nektarový nebo medovicový odpovídají laboratorně zjištěné hodnoty elektrické vodivosti zředěného medu.
    Podle způsobu získávání se med dělí na med vytáčený,popř. vykapávaný a med lisovaný.
Vytáčený med je nejčastější , získává se z plástů v medometech odstředivou silou. Lisování je stará technologie, u nás nepříchází v ůvahu.
   Plástečkový med je med, který se nevytáčí, ale na trh přichází i s voskovým plástem.
Pro úplnost je třeba zmínit i pastovaný , krémový nebo šlehaný med, který se po vytočení
mechanicky upravuje speciálním postupem na jemně krystalickou strukturu, která již dále
netuhne.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.